top of page

Matkaehdot

 

 

MatkaPaletti on vastuullinen matkanjärjestäjä ja noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä näiden lisäksi MatkaPaletti Oy:n omia erityisehtoja. Tutustu ennen matkaa molempiin matkaehtoihin.

 

Kaikki MatkaPaletin myymät matkapaketit ovat matkapalveluyhdistelmiä. Suomessa matkanjärjestäjiä valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto, joka vaatii matkanjärjestäjiltä takuun asettamista mahdollisen konkurssin tms. varalta. Tämä takaa sen, että matkustaja saa aina paluumatkan, tarvittavan majoituksen tai ennakkomaksun takaisin, mikäli yritys ajautuisi yllättävään konkurssiin.

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ylläpitää vakuusrekisteriä, johon olemme kuuluneet toimintamme alusta alkaen.
Tunnuksemme on: KuVi 1017/04 Mj

 

Tutustu Kuluttajaviraston tarjoamaan palveluun osoitteessa www.vakuusrekisteri.fi

tai klikkaamalla viereistä Valmismatka-logoa.

MatkaPaletti Oy:n erikoismatkaehdot.
 

Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja, mutta sovellamme myös seuraavia erityisehtoja:

 

Matkavaraus ja ennakkomaksut Ennakko/varausmaksu tulee suorittaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä, jonka jälkeen matkavaraus on sitova. Loppuerä matkan hinnasta suoritetaan viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua. Jos lähtöön on vähemmän kuin 30 vrk suoritetaan koko maksu välittömästi pankkitilillemme. Jos matkustaja ei suorita maksuja määräajassa on MatkaPaletti Oy:llä oikeus peruuttaa matkavaraus.

 

Matkaliput ja vahvistus Saatuanne vahvistuksen tarkistakaa, että nimet, lähtöpäivä sekä hotelli-, lento- ja/tai laivatiedot ovat oikein vahvistuksessa. Jos epäselvyyttä ilmenee, ottakaa yhteys toimistoomme. Matkaliput saatte matkavahvistuksessa ilmoitetulla tavalla joko sähköpostitse kotiin tai matkalle lähtiessänne matkanjohtajalta lähtöselvityksen yhteydessä.

 

Peruutusehdot (muutos YVE 4.1) Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin:

  • lentomatkoja sisältävillä pakettimatkoilla menettämällä aina ennakkovarausmaksun, muuten alla olevien peruutusehtojen mukaan

  • viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua maksamalla toimistokulut 50 euroa, tai muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla toimistokulujen lisäksi uuden matkan hinnan. Myöhempiä muutoksia pidetään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

  • myöhemmin kuin 30 vrk, mutta viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua peritään 25 % matkan hinnasta

  • myöhemmin kuin 21 vrk, mutta viimeistään 7 vrk ennen matkan alkua peritään 50 % matkan hinnasta

  • myöhemmin kuin 7 vrk, mutta viimeistään 72 tuntia ennen matkan alkua peritään 75 % matkan hinnasta

  • myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkua peritään 100 % matkan hinnasta

 

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, on MatkaPaletti Oy:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista MatkaPaletti Oy:llä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan (muutos YVE 5.1). Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.

 

Matkan toteuttaminen (Muutos YVE 12.1.a.) Matkanjärjestäjällä on Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka tai matkasarja, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää osanottajamäärää. Peruutuksesta ilmoitetaan viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua. Matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia.

 

Hintojen ja esitetietojen muutokset MatkaPaletti Oy:llä on oikeus hintamuutoksiin valuuttakurssien, verojen tai esim. lento/laivakuljetushintojen muuttuessa. Alennukset ovat voimassa ilmoitettuna aikana, eivätkä ne koske jo aikaisemmin varattuja matkoja. MatkaPaletti Oy pidättää oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä.

 

Matkanjärjestäjän vastuu Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppanit tekevät kaikkensa tässä esitettyjen matkojen onnistumiseksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista tai muista matkanjärjestäjästä riippumattomista tilanteista. Edellä mainituista syistä johtuen matkanjärjestäjä ei vastaa myöskään matkaohjelmassa mainitun matkaoppaan tai matkajohtajan vaihtumisesta. Tämän lisäksi matkanjärjestäjä ei vastaa sivuilla mainittujen hotelli-, kylpylä- tai kaupunkikohteiden internetsivujen sisällöstä. Rallimatkoilla matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa kisojen peruuntumisesta, ajankohdan tai paikan muuttumisesta eikä kilpailuohjelmassa olevista mahdollisista virheistä, eikä niiden asiakkaille mahdollisesti aiheuttamista kuluista tai ansiomenetyksistä.

 

Vahingonkorvausvastuun rajoittaminen Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liittyvästä vahingosta määräytyy siten kuin kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa, ilmakuljetussopimuslaissa tai ilmakuljetuslaissa sekä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa.Jos matka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen, pidättää matkajärjestäjä itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varallisuusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomattavan suuren palkkion tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman korvauksen yläraja näissä tapauksissa on 168€.

 

Valitukset Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai vastuulliselle matkanjärjestäjälle. Korvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 1 kk matkan päättymisen jälkeen.

 

Passi ja viisumi Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi tai 1.3.1999 jälkeen myönnetty henkilökortti. MatkaPaletti Oy ei vastaa matkustusasiakirjojen puuttumisesta aiheutuneista matkan peruuntumisista. Suomen kansalaiset eivät tarvitse viisumia Viroon, Latviaan, Liettuaan, Kreikkaan tai Espanjaan. Muut kuin Suomen kansalaiset huolehtivat mahdollisesta viisumista itse.

 

Kulttuuri-, urheilu ym. vastaavat tapahtumat Matkoista veloitetaan matkaennakon lisäksi ennakkomaksuna kulttuuri- tms. tapahtumien lippujen hinta, jota ei palauteta matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä. Muilta osin ennakkomaksun suhteen noudatetaan normaaleja peruutusehtoja.

 

Vakuutukset Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa esim. matka-, matkatavara-, tapaturma-, tai vastuuvakuutuksien muodossa. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista jo matkaa varattaessa.

 

Matkatavarat lentomatkoilla Sallittu mukaan otettava matkatavaramäärä on 15-20 kg per matkustaja (yli 2-vuotias) lentoyhtiöstä riippuen. Ylimääräisestä matkatavarasta lentoyhtiö veloittaa kansainvälisen ilmailujärjestön IATA:n niistä määräämän maksun. Golf- ja lasketteluvarusteita varten lentoyhtiöillä on erikoishinnat sallitun matkatavaramäärän ylittävälle osalle. Sisälle lentokoneeseen saa viedä vain yhden käsimatkatavaran. Käsimatkatavaran enimmäispaino voi olla 5-8 kg ja ulkoiset mitat vaihtelevat lentoyhtiöstä riippuen. Tarkemmat tiedot matkavahvistuksessa.

 

Lentomatkat ja alkoholi Lentoyhtiöillä on oikeus olla kuljettamatta henkilöitä, jotka ovat alkoholin vaikutuksen alaisena. Lopullisen päätöksen asiasta tekee lennon kapteeni. Näissä tapauksissa koneesta jäänyt matkustaja on velvollinen itse maksamaan kaikki aiheuttamansa kulut kuten uudet lentoliput ja hotellimajoitukset.

 

 

MatkaPaletti Oy, Y-tunnus 1877203-3, Kuvi 1017/04/MjMv.

Suomen yleiset matkapakettiehdot
 

Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017) pakottavat säännökset.

 

Tutustu ehtoihin tästä.

 
Lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta
www.kkv.fi
 

 

bottom of page